Informatie-
avond ouders
24 november

Op woensdagavond 24 november bezochten heel veel ouders van leerlingen van groep 7 en 8 onze informatieavond. In verband met corona werden er extra maatregelen genomen en vonden alle presentaties (de algemene presentatie en de informatie over de diverse leerwegen) plaats in onze aula.

De ouders kregen op deze avond een impressie van onze school, onze onderwijskundige en pedagogische visie en de 3 leerwegen die we aanbieden:

  • vmbo-basis (leertuin),
  • vmbo-basis/kader,
  • vmbo-theoretisch (TOPm).

Na afloop was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Informatieavond gemist?

Hieronder vindt u de link naar de presentaties zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. 

Op woensdag 19 januari 2022 vindt er een vergelijkbare informatieavond plaats.

Bekijk ook onze voorlichtingsfilm

Heeft u nog vragen?

Stuur gerust een mailtje naar Rosalie de Kooning via r.dekooning@kempenhorst.nl.