Informatie-
avond ouders
15 november

Op woensdag 15 november vindt de algemene informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 7/8 plaats. Na het algemeen gedeelte dat in de aula plaatsvond, krijgen ouders na de pauze meer informatie van de leerweg die het best bij hun kind past.

De presentaties

Naast een algemene presentatie krijgt u ook informatie over de verschillende leerwegen. 

U kunt ook contact opnemen met de leerlingcoördinator van de specifieke leerweg:

Uw algemene vragen over het Kempenhorst College kunt u mailen naar dhr.  F. Huijbers.  

Noteer ook alvast onze Open Avond in uw agenda. Deze vindt plaats op vrijdag 2 februari.