Informatie voor ouders

Op het Kempenhorst College bieden we goed onderwijs. Dat is ons hoogste doel! Dit doen we met een vernieuwende en uitdagende aanpak die in verbinding staat met de omgeving. Maar ook met bevlogen en enthousiaste medewerkers, een positief leerklimaat en kleinschalige leeromgevingen.

Informatieavond voor ouders

Op maandag 14 november organiseren wij een informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8. U krijgt deze avond een impressie van onze school, onze onderwijskundige en pedagogische visie en de 3 leerwegen die we aanbieden:

  • vmbo-basis (leertuin)
  • vmbo-basis/kader
  • vmbo-theoretisch (TOPm)

Noteer ook alvast de Open Avond in uw agenda. Deze vindt plaats op vrijdag 3 februari. 

Informatie voor ouders

Hieronder vindt u verschillende downloads en informatie voor u als ouder van leerlingen van groep 7 en 8.