Informatie voor ouders

Op het Kempenhorst College bieden we goed onderwijs. Dat is ons hoogste doel! Dit doen we met een vernieuwende en uitdagende aanpak die in verbinding staat met de omgeving. Maar ook met bevlogen en enthousiaste medewerkers, een positief leerklimaat en kleinschalige leeromgevingen.

Informatie voor ouders

Hieronder vindt u verschillende downloads en informatie voor u als ouder van leerlingen van groep 7 en 8. 

Film informatieavond ouders Kempenhorst College

In onderstaande film krijgt u een impressie van onze school, onze onderwijskundige en pedagogische visie en de 3 leerwegen die we aanbieden:

  • vmbo-basis (leertuin)
  • vmbo-basis/kader
  • vmbo-theoretisch (TOPm)

Deze informatie hadden we u graag persoonlijk tijdens onze informatieavond willen geven. Maar vanwege de maatregelen omtrent Corona was dat helaas niet mogelijk.

Op 24 november 2021 hebben we wel een ouderinformatieavond gehouden op onze school. Hieronder vindt u de link naar de presentatie van die avond zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Bekijk ook onze voorlichtingsfilm


Heeft u nog vragen?

Stuur gerust een mailtje naar Rosalie de Kooning via r.dekooning@kempenhorst.nl.