Informatie-
avond ouders
14 november

Op 14 november heeft de algemene informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 7/8 plaatsgevonden. Na het algemeen gedeelte dat in de aula plaatsvond, kregen ouders na de pauze meer informatie van de leerweg die het best bij hun kind past.

De presentaties

We begonnen met een algemene presentatie.  Deze kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Informatie over de verschillende leerwegen is verkrijgbaar via de leerlingcoördinator van de leerweg:

Uw algemene vragen over het Kempenhorst College kunt u mailen naar dhr.  F. Huijbers.  

Noteer ook alvast onze Open Avond in uw agenda. Deze vindt plaats op vrijdag 3 februari.